Sluchové postižení

28.05.2021

Osoby se sluchovým postižením tvoří velmi heterogenní skupinu. Patří sem osoby neslyšící, osoby nedoslýchavé, osoby ohluchlé, nebo také osoby s tinnitem či presbyakuzií. V dnešním videu, které naleznete pod tímto textem, se naučíme základní znaky na téma "sluchové postižení".