Jak komunikovat s neslyšícím

19.04.2021

Jak komunikovat s neslyšícím? V dnešním příspěvku se společně podíváme na pár tipů, jak se v této situaci zachovat, i když například neovládáte znakový jazyk.

1. Navažte s neslyšícím oční kontakt (například poklepáním na rameno)

2. Hovořte po celou dobu tak, aby vám neslyšící viděl na ústa (dobré odezírání)

3. Mluvte přirozeně. Nehovořte příliš rychle, nesnažte se přehnaně artikulovat

4. Nezakrývejte si tvář ani ústa. Odezírání může také ztěžovat například plnovous

5. Po celou dobu rozhovoru se dívejte na neslyšícího, neotáčejte se bokem ani zády

6. Používejte jednoduché a krátké věty, známá slova. Vyvarujte se například cizím výrazům

7. Vždy se ujistěte, že vám neslyšící rozumí. Můžete využít například prstovou abecedu pro znázornění náročnějších slov, nebo také tužku a papír